Prohlášení

Provozovatelkou stránek www.parizkova.cz je Lucie Pařízková, podnikatelka se sídlem Okrouhlo 119, 254 01, Praha západ, IČ: 05062764. Provozovatelka je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00068523.

Vyplněním formulářových polí na webu provozovatelky a jejich odesláním dáváte provozovatelce souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení podnikatelky, ve kterých Vám může nabízet své další služby, výrobky a produkty. Souhlas dáváte po časově neomezenou dobu nebo do odvolání tohoto souhlasu (viz. níže).

Provozovatelka se zavazuje chránit jí svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Provozovatelka nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatelka je oprávněna zpracovávat, shromažďovat a používat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb a informací, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování svých služeb.

O uživateli shromažďuji tyto osobní údaje: jméno, příjmení, email.

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatelky.

Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatelka webu Lucie Pařízková.

Nemám ráda spamování, proto všechny zprávy, které rozesílám, jsou ve své spodní části opatřeny odkazem pro odhlášení. Pokud zprávy ode mne nechcete dále dostávat, klikněte prosím na takový odhlašovací odkaz nebo mne kontaktuje přímo na mé emailové adrese lucie@parizkova.cz


Lucie Pařízková © 2022